ΣΙΔΗΡΙΚΑ

Τα είδη που θα βρείτε στον χώρο μας είναι:

 

Νοβοπανόβιδες

Καρφιά

Στριφώνια

Torx

Μπετονόκαρφα

Γωνίες

Βίδες ανοξείδωτες

Βάσεις

Βάσεις καρφωτές

Λάμες

Δοκοθήκες

Ούπα